• info@BPSICO.ir
  • 3197 133 913 98+

چرا پیشگامان صنعت ؟

چرا پیشگامان صنعت ایران ؟

1- ما با شما صادق هستیم :

 راستگویی و درستکاری دو ویژگی مهم اخلاق حرفه ای برای یک مشاور با صلاحیت تا یک مجری با تجربه محسوب می شود . برخی افراد متاسفانه منافع کوتاه مدت و آنی را بر منافع دراز مدت و پایدار ترجیح می دهند . ما معتقدیم که صداقت بزرگترین پلیتیک دنیای کسب وکار است  ، چرا که با ایجاد اعتماد متقابل ، خریدار و فروشنده به شرکای کاری دراز مدت ، پایدار و سودمند تبدیل می شوند .

2- ما دانش به روز، تخصص کافی و تجربه لازم را داریم :

اصلی ترین پشتوانه گروه مهندسی و بازرگانی پیشگامان صنعت ایران اجرای موفق صدها پروژه صنعتی و تولیدی در کشور عزیزمان ایران و کشورهای همسایه می باشد که این خود باعث گردیده تا به عنوان مرجعی تخصصی و فنی برای مشاوره ، تأمین خطوط تولید و ماشین آلات صنعتی و همچنین تهیه گزارشات بانکی مبدل گردیم .

آفتی که در بین مشاوران و تأمین کنندگان صنعتی بعضاً دیده می شود اینست که وعده هایی می دهند که اصلاً از توان آنها خارج است و فقط میخواهند پروژه را به هر قیمت بگیرند . این پروژه ها ممکن است در کوتاه مدت دریافتی هایی (قسط اول یا پیش پرداخت ) برای  فروشنده ایجاد کنند اما چون به طور کامل و مطلوب انجام نمی شوند اعتبار فروشنده و مشاور را مخدوش می کنند . لذا ما بخاطر اعتبار خودمان قول و وعده نمی دهیم و ادعایی نمیکنیم مگر اینکه بتوانیم به آن به طور کامل و جامع از لحاظکمی و کیفی عمل کنیم .

3- ما با فرمول برد – برد فکر کرده و عمل میکنیم :

ما براین باوریم که منافع ما تنها وقتی ماکزیمم خواهد شد که منافع مشتری  یا کارفرما ماکزیمم شود . لذا تلاش می کنیم منافع شما را در اولویت قرار دهیم و مطمئن هستیم که منافع ما تنها هنگامی تامین خواهد شد که منافع شما حفظ شده باشد.

4- ما امانتدار شما هستیم :

یکی از مسایل مهم برای سرمایه گذاران و کارآفرینان ، محرمانه ماندن اطلاعات و ایده هاست . عدم افشاء یک ایده جدید در حوزه سرمایه گذاری ، محرمانه ماندن فرمولاسیون یک ماده و نتایج یک مطالعه در بازار پر رقابت امروز می تواند برای فعالان آن حوزه ، ارزشمند و حتی حیاتی باشد . اولین وظیفه ما این است که امانتدار اطلاعات و ایده های شما باشیم .